info
Platform om gelovigen te verbinden over kerkgrenzen heen.

Vragen

Steeds meer mensen raken overtuigd dat er achter de schermen meer aan de hand is dan de bestrijding van een griepgolf. Maar wat er precies aan de hand is, laat zich niet in enkele woorden vangen. Er zijn inmiddels honderden websites die allemaal een tipje van de sluier oplichten. Waarschijnlijk staan hieronder een aantal vragen die ook jou bezighouden. Klik dan op de link voor een antwoord … Wellicht dat het antwoord je helpt om meer inzicht te krijgen in het proces achter de schermen.
Zijn vaccinvrije mensen per definitie complotdenkers?

Waarom wordt informatie gecensureerd en videoclips van gerenommeerde wetenschappers op zwart gezet?

Waarom staat er op Facebook bij elk Covidbericht automatisch een verwijzing naar het RIVM?

Zou Covid een griep kunnen zijn die vooraf is gepland om andere doelen te realiseren?

Waarom tuimelen zoveel mensen in de valkuil van overheidspropaganda?

Welke ‘complot-theorien’ blijken inmiddels op waarheid te berusten?

Hoe zet je een mondiale vaccinatiecampagne op?

Is de omschakeling naar de Nieuwe WereldOrde al in gang gezet?

In welke wereldstad worden burgers al 100% gecontroleerd? (Engelstalig)

In hoeverre vindt controle van burgers in Nederland plaats?

Hoe moeten we de huidige ontwikkelingen zien in het licht van de Bijbel?

Is dit de eerste keer dat we constateren dat de ‘virologen’ aantoonbaar bedrog plegen?

Waarom zijn RNA ‘vaccins’ eigenlijk gevaarlijk?

Ken jij de 18 redenen waarom je beter vaccinvrij kunt blijven?

Zijn er aanwijzingen dat Corona niet bij toeval is ontstaan?

In hoeverre is de gegeven overheidsinformatie over Covid betrouwbaar gebleken?

Zijn zogenaamde factcheckers neutraal en betrouwbaar?

Is er een toch een relatie tussen onze lichamelijke gezondheid en het 5G netwerk?

Waarom wordt de stem van 1.771 Nederlandse medici bijna geheel gecensureerd?

Hoe kun je een pandemie organiseren en in stand houden?

Waarom spreken verschillende medici niet van een vaccin, maar van een biowapen?

Wat is de Big Reset en wat betekent het voor jouw vrijheid en portemonnee?

In hoeverre krijgen we stap voor stap te maken met een gedachtenpolitie waarin de wetgever gaat bepalen wat wij mogen denken en vinden?

Hoe kun je schade na vaccinatie gebruiken in je propaganda, om nog meer mensen te overtuigen zich te laten prikken?

Waarom wordt een volksvertegenwoordiger die de waarheid boven tafel wil krijgen niet gewaardeerd.?

Moeten wij gaan bidden dat er geen christenvervolging in ons werelddeel zal uitbreken?

Volgens Spaanse laboranten bestaat de vloeistof die je ingespoten krijgt grotendeels uit Grafeen. Wat is Grafeen en welke mogelijkheden biedt het?

welke gevaren brengt grafeen voor ons mee?

Bestaat er achter de schermen een Masterplan?

Zijn er gebeurtenissen die mogelijk een relatie hebben met de vooraangekondigde wederkomst van Jezus Christus?

Kunnen we iets leren van de woorden die Corrie ten Boom 50 jaar geleden heeft uitgesproken?

Hoe lang duurt het nog voordat je op een No Buy lijst terechtkomt als je een andere overtuiging hebt dan de elite?

Hoe gevaarlijk is het als de leiding van een land (premier, keizer, koning of parlement ) andere conclusies trekt, dan het WEF of de WHO?

Wat zou je te wachten kunnen staan als je het aandurft om zelfstandig te denken en de officiële media niet meer vertrouwd?

Wat doet de kerk eigenlijk tijdens deze turbulente fase?

Welke rol speelt de Paus en wat gebeurd er in het Vaticaan?

Wie heeft in het Vaticaan sinds 2014 officieel de macht gekregen?

Wie heeft patent aangevraagd voor het realiseren van betalen met Body Activity Data?

Wanneer zijn de plannen gemaakt om alle burgers een vaccinatiepaspoort te geven en wanneer moet het uitgevoerd zijn volgens officiële EU-informatie?

Wat is de samenhang van alles wat er op ons afkomt??

Waarom zien we 24/7 complotten om ons heen?

Wat staat er op de bijsluiter van Pfizer met betrekking tot de behandeling die je ondergaat?

Wat staat er op de bijsluiter van Moderna met betrekking tot de behandeling die je ondergaat?

Wat staat er op de bijsluiter van Astra Zeneca met betrekking tot de behandeling die je ondergaat?

Wat staat er op de bijsluiter van Janssen met betrekking tot de behandeling die je ondergaat?

In Afrika hebben we decennia lang gepleit voor de afschaffing van de "status aparte". Is deze nu in ons land ingevoerd?

Wat betekent de introduktie van 5 G voor onze privacy?