info
Platform om gelovigen te verbinden over kerkgrenzen heen.

"Ons vertrouwen en onze hoop liggen niet in de beloften, maar in Hem Die de beloften gaf." - Corrie ten Boom

Agenda

21 januari 2023
Landelijke HoopOpHoop ontmoetingsdag
Hoop in crisistijd spreker o.a. Esther Noordermeer

10:00     Groningen


25 maart 2023
Landelijke HoopOpHoop ontmoetingsdag
Spreker: Simon van Groningen (nadere info volgt)

10:00     Almkerk


Wat we doen

Tekenen van de tijd

Voor diegenen die ervan uitgaan dat de komende jaren opnieuw restricties en beperkingen zouden kunnen worden afgekondigd in welke vorm dan ook, is 'hoop op hoop' opgericht ...

Lees meer

Nieuwe tijden

De volgelingen van Jezus Christus en hun kerkgemeenschappen gaan nieuwe tijden tegemoet. Een toenemend aantal mensen is ervan overtuigd dat “oude tijden” niet meer ...

Lees meer

Coronacrisis

In maart 2020 begon de coronacrisis. Kerken waren niet voorbereid op de praktische gevolgen van de lockdowns. Veel gelovigen raakten in verwarring ...

Lees meer

" Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap ... " Jeremia 29:11-14 (HSV)

"Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput" Jesaja 40:31 (NBV)

"Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt." Psalm 42:12 (NBV)